Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013

Πότε αποχωρεί ο Εκπαιδευτικός από την υπηρεσία? Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών.

Πυκνώνουν οι φήμες για κυβερνητικά κλιμάκια ελεγκτών δημόσιας διοίκησης που κάνουν επιδρομές σε σχολεία ψάχνοντας για "Λουφαδόρους" και "Επίορκους". Η φήμες κυκλοφόρησαν και στον Νομό Άρτας με στόχο την τρομοκρατία των συναδέλφων. Αποδείχθηκαν, φυσικά, ανυπόστατες. Παρ'όλα αυτά, για να μην μας πιάνουν στον ύπνο διοικητικοί φορείς εξουσίας και ελέγχου (κάθε βαθμίδας), καλό είναι να γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι
απαραβίαστο και καθορίζεται από το Ν. 1566/85 στο άρθρο 14 παρ. 13ε.
Ο  Ν.1566/85 κάνει σαφή διάκριση μεταξύ εργασιακού και διδακτικού ωραρίου.
Στο άρθρο 13, παρ. 8 και στο άρθρο14,  παρ 20 του ίδιου νόμου, αναφέρεται «
οι εκπαιδευτικοί παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο  τις εργάσιμες ημέρες,
πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που του
έχει ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης του σχολείου όχι όμως πέρα από έξι (6
) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα».
Επομένως,  μετά τη λήξη του διδακτικού ωραρίου ο εκπαιδευτικός μπορεί να
αποχωρήσει, εφόσον δεν του  έχει ανατεθεί συγκεκριμένο έργο (άρθρο 13 παρ.8
π.χ. συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις,
ενημέρωση των γονέων, κλπ τήρηση βιβλίων του Σχολείου, εκτέλεση διοικητικών
εργασιών), ή υπάρχει συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων .
Για το ίδιο θέμα υπάρχει  και γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε.
κ. Δραγασάκη η οποία αναφέρει πως:
«Το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι κατ΄ ανώτατο 30 ώρες. Με τη
λήξη του διδακτικού ωραρίου ο εκπαιδευτικός μπορεί να αποχωρήσει, εκτός αν
του έχει ανατεθεί συγκεκριμένο έργο (όχι όμως διδακτικό) (άρθρο 13 παρ.8 του
νόμου 1566/1985π.χ. συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές
εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων, κλπ τήρηση βιβλίων του Σχολείου, εκτέλεση
διοικητικών εργασιών), ή υπάρχει συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων. Κάθε
άλλη απασχόληση είναι παράνομη».
Επίσης  «εκπαιδευτικός που συμπληρώνει είτε το ωράριο διδασκαλίας και δεν
του έχει ανατεθεί άλλο συγκεκριμένο έργο είτε το ωράριο εργασίας είτε την
υπερωριακή απασχόληση, δεν έχει λόγο να παραμένει στο σχολείο, ούτε και
χρειάζεται συνδικαλιστική κάλυψη για την αποχώρηση αυτή».


Παραθέτω και την παρ.8 του άρθρου 13 του ν.1566/85
8. Όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις
ώρες διδασκαλίας, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με το
γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και
πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων
του σχολείου και εκτέλεση διοικητικών εργασιών. Κάθε εκπαιδευτικός παραμένει
υποχρεωτικά στο σχολείο, στις εργάσιμες ημέρες πέρα από τις ώρες
διδασκαλίας, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που του έχει ανατεθεί από
τα όργανα διοίκησης του σχολείου όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή
τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 της
περίπτωσης ΣΤ΄ του άρθρου 
11. Από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες απαλλάσσονται οι μητέρες παιδιών μέχρι
δύο ετών. 
Τα δύο τελευταία εδάφια της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και
για τους δασκάλους


Φραγγίδης Μανώλης

19/4/13

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου