Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013

Πόσο κοστίζει η Αξιολόγηση της Αξιολόγησης


Αξίζει να ρίξει κανείς μια ματιά στο τι προβλέπει, για τις οικονομικές απολαβές των «αρχι-αξιολογητών», το σχέδιο νόμου για την  «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.), της Ανεξάρτητης  Αρχής που θα παρακολουθεί, μελετά και αξιολογεί την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Ο  Πρόεδρος αυτής της Αρχής, θα αμείβεται με 62.400 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή, με 5.200 ευρώ τον μήνα Ο διευθυντής με 37.900 ευρώ τον χρόνο, δηλαδή με 3.158 ευρώ τον μήνα. Για τους 25 επιστημονικούς συνεργάτες προβλέπονται κονδύλια αμοιβής 830.000 ευρώ, δηλαδή, περίπου 2.766 ευρώ τον μήνα για κάθε έναν από αυτούς.  Και  κονδύλιο μόνο 223.000 €  για τις  10 θέσεις διοικητικού προσωπικού. Επίσης και ένα ευτελές ποσό  21.600 € για  αποζημιώσεις των μελών του συμβουλίου για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις. Προβλέπεται  επιπλέον δαπάνη για  έξοδα φιλοξενίας, πρόσκληση καθηγητών Α.Ε.Ι. και επιστημόνων ημεδαπής και αλλοδαπής. Τέλος, 10.000 € σαν επίδομα  θέσης ευθύνης στον προϊστάμενο διεύθυνσης και  11.400 των προϊσταμένων των δύο τμημάτων που τη συγκροτούν , σύνολο 21.400 €.  
Ορίζεται επίσεις (στην παράγραφο 6), ότι θα δίνεται μια ειδική, επιμορφωτική άδεια στο επιστημονικό προσωπικό της Αρχής. Τώρα, γιατί  ένα προσωπικό το οποίο είναι ειδικό και έχει  διοριστεί βάση αυτής της εξειδίκευσής του,  θα πρέπει να παίρνει και επιπλέον εξάμηνη άδεια επιμόρφωσης , τη στιγμή μάλιστα που έχουν κοπεί οι αντίστοιχες άδειες για όλους τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα κριθούν και ανεπαρκείς γιατί δεν επιμορφώνονται αφήνει να αιωρείται ένα μεγάλο ερωτηματικό.

Ας μην ξεχνάμε δε και τις πενταμελείς επιτροπές αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, των σχολικών μονάδων και των υπολοίπων αποκεντρωμένων υπηρεσιών που ασκούν αρμοδιότητες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα συγκροτούνται ανά διεύθυνση εκπαίδευσης. Τα μέλη αυτών των επιτροπών εγγράφονται σε ειδικό μητρώο, το οποίο ονομάζεται Μητρώο Εμπειρογνωμόνων Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου (παράγραφος 7), και προφανώς θα δικαιούνται χρηματική αποζημίωση για το έργο τους.

Και όλα αυτά, τη στιγμή που ο μισθός του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού κυμαίνεται στα 680 ευρώ, τη στιγμή που το υπουργείο Παιδείας τάζει «υποτροφίες» 300 ευρώ, μέσω των δουλεμπορικών προγραμμάτων «μαθητείας», σε μια Ελλάδα της ανέχειας και της ανεργίας, που η αύξηση ωραρίου των εκπαιδευτικών θα σπρώξει 10.000 αναπληρωτές στην ανεργία. 

Το θετικό βέβαια είναι (για να μην τα ισοπεδώνουμε και όλα) ότι το Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. θα είναι μια Πραγματικά Ανεξάρτητη Αρχή αφού ο πρόεδρος  ορίζεται απευθείας από τον Υπουργό και από κει και πέρα αυτός διορίζει το υπόλοιπο συμβούλιο. 

Και ο νοών νοείτω.

27/2/2013
Φραγγίδης Μανώλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου