Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2013

Βγήκε η εγκύκλιος για μεταθέσεις:

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2013

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2012-2013, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες μεταθέσεων:

(Για κάθε κατηγορία μεταθέσεων πατήστε στον ομώνυμο σύνδεσμο για να δείτε το αντίστοιχο έντυπο αίτησης μετάθεσης)

α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης 

β) στα Μουσικά Σχολεία

γ) στα Καλλιτεχνικά Σχολεία

δ) στα σχολεία Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

ε) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή 

στ) σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ

                   Αίτηση για BRAILLE και Νοηματική 2012-13

                   Αίτηση για ΣΜΕΑΕ 2012-13 

Ολόκληρη η εγκύλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2012-2013.

Συνοπτικά: 

-Προσοχή στις αλλαγές περιοχών μετάθεσης.

- Ο διπλασιασμός των μονάδων χορηγείται, για τους από 20.5.2010 έως και 31.12.2010, δηλαδή μετά την εφαρμογή του Ν.3848/2010, διορισθέντες ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ βλ. σελ. 19 της εγυκλίου (ΠΡΟΣΟΧΗ Στην Ηλεκτρονική καταχώριση υπηρετήσεων με διπλασιασμό μοριοδότησης)

- Καταργείται η αναγκαστική διετής παραμονή «Η παρ. 4 του άρθρου 4, το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 9 και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 30 του Ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4038/2012 (Α΄ 140), καταργούνται. Για τις γενικές προϋποθέσεις των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ισχύει το άρθρο 8 του Π.Δ. 50/1996 (Α΄ 45), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 100/1997 (Α΄ 94)», όπου ορίζεται ότι «(…) απαιτείται υπηρεσία ενός έτους στην κατεχόμενη οργανική θέση μέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.».

Καλή Επιτυχία (και Τύχη) σε όσους υποβάλλουν αίτηση.

18/1/2013
Μανώλης Φραγγίδης
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου